Rynkeby Kirke

Rynkeby Kirke

Rynkeby kirke ligger midt i landsbyen. Kirken består af senromantisk kor og skib fra 1200-tallet, vesttårn, våbenhus i syd og et nordkapel.

I den ældste kampstensmur i syd ses et lille tilmuret romantisk vindue til højre for våbenhusets indgang og herunder en romantisk gravsten. Resten af kirken er i teglsten.

I sengotisk tid indbyggedes hvælvinger i kor og skib og de tre tilbygninger opførtes.

I våbenhuset hænger den gamle klinkbeutel.

Døbefonden er et smukt romantisk granitarbejde med tre mandshoveder på fodstykket, det fjerde er borthugget. Endvidere ses fire livstræer.

Alterbilledet er fra 1849 ” Lad de små børn komme til mig”.

Prædikestolen er i renæssance er fra slutningen af 1500 – tallet.

Over korbuen hænger et krucifiks, som er fra1938.

Af speciel interesse er kalkmalerierne i nordkapellet. Her opfører 31 engle en himmelsk koncert. Malerierne må være bestilt af Ejler Hardenberg eller dennes søn Erik, som dengang sad på den nærliggende Skovsbo gods.

De 32 skjolde på nordmuren i kapellet kunne tyde på en tiltænkt anvendelse som gravkapel, hvor man udfyldte våbenskjoldene efterhånden som medlemmerne blev stedt til hvile.

Altergitteret er et smedejernsarbejde af Hans Rasmussen Hudevad fra 1922.           
Kirkens dør mod vest er i massiv eg fra det 16.århundrede.

I tårnet er ophængt to prægtige klokker: den største er støbt 1503 i Mads Becks tid. Den mindste klokke er støbt i 1472. Erik Hardenberg frikøbte den lille klokke i 1601, da kong Chr d. 4. ville omstøbe den til kanoner. 

Kirken er et besøg værd.