Menighedsråd

Menighedsrådet

Formand
Anne Nørgaard-Offersen
Tlf. 6532 3825/ 2396 3825
anne@offersen.com

Næstformand
Else Kristensen
Tlf. 5055 1836
nykr@godmail.dk 

Kontaktperson
Kirsten Berthel
Tlf. 3013 1084
kirstenb1@stofanet.dk  

Kasserer
Søren Monk Andersen
Tlf. 6172 1105
monk@teknik.dk

Kirkeværge
Niels Koefoed
Tlf. 6539 1718/5093 4020
hulemose@dbmail.dk 

Menigt medlem
Peder Høite Hansen
Tlf. 6532 1387
peder.revninge@gmail.com