Menighedsråd

Velkommen til nyt råd
- og tak til det gamle!

1. søndag i advent 2020 var officiel skiftedag mellem det gamle og det nye menighedsråd ved Rynkeby og Revninge kirker og sogne.

Som præst i sognene her har jeg følt mig meget heldig og privilegeret i samarbejdet med det afgående menighedsråd.

Så meget desto mere kan jeg også glæde mig over kontinuiteten i rådets sammensætning.

Der har fundet en enkelt udskiftning sted på næstformandsposten, hvor Fedder Skovgaard tager over efter Else Kristensen.

En stor tak skal lyde til Else for det gode arbejde, hun har lagt i rådet først som suppleant og siden som medlem igennem mange år.

Samtidig skal her lyde en hjertelig velkommen til Fedder!

 

Formand
Anne Nørgaard-Offersen
Tlf. 6532 3825/ 2396 3825
anne@offersen.com

Næstformand
Fedder Skovgaard

Kontaktperson
Kirsten Berthel
Tlf. 3013 1084
kirstenb1@stofanet.dk  

Kasserer
Søren Monk Andersen
Tlf. 6172 1105
monk@teknik.dk

Kirkeværge
Niels Koefoed
Tlf. 6539 1718/5093 4020
hulemose@dbmail.dk 

Menigt medlem
Peder Høite Hansen
Tlf. 6532 1387
peder.revninge@gmail.com