Praktisk info

Konfirmation

Konfirmationsdatoer:
2023: Rynkeby den 30. april
2023: Revninge den 5. maj
2024: Revninge den 14. april

2024: Rynkeby den 21. april
Fremover er der konfirmation 2. søndag efter påske i Revninge og 3. søndag efter påske i Rynkeby.

Fødsel

Alle fødsler i Danmark registreres af sognepræsten (undtagen i Sønderjylland).
Er I gift, sker fødselsregistreringen automatisk, idet fødestedet sender en tilbagemelding om fødslen til sognet. Her skal I som forældre ikke foretage jer yderligere.
Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal man indsende en omsorgs- og ansvarserklæring til sognet senest 14 dage efter fødslen. En vejledning bliver sendt fra kirkekontoret til moderen efter fødslen. Overskrider man denne tidsfrist, vil faderskabssagen blive overdraget til Statsforvaltningen til behandling.
Med de nye selvbetjeningsløsninger på borger.dk, skal I selv udfylde en ”Omsorgs- og ansvarserklæring” med jeres NEMID: Klik her
Hvis I ikke kan anmelde digitalt, findes papirversionen af blanketten her: klik her
Den kan I derefter aflevere blanketten til sognepræsten. I skal være opmærksomme på, at vitterlighedsvidnerne skriver under på, at jeres underskrifter er ægte, og at dateringen er rigtig. Det vil sige, at de skal se jer skrive under, hvorpå de selv underskriver umiddelbart efter. 

Dåb

Ønsker I jeres barn døbt i Revninge eller Rynkeby Kirke, skal I henvende jer til sognepræst Signe Riis Paludan. Ved indskrivning til dåb oplyses barnets navn, samt navn og adresse på mindst to og højst fem faddere. Fadderne skal selv være døbt og være over 14 år. Ved dåb inden 6 måneder sker navngivning i forbindelse med dåben.
Hvad skal barnet hedde? Navnet skal være godkendt af Kirkeministeriet, der har en liste over alle godkendte navne i Danmark. Listen findes her.

Navngivning

Alle børn skal have et navn senest seks måneder efter fødslen. Registrering af navn foretages af Kordegnekontoret på baggrund af forældrenes anmeldelse eller i forbindelse med dåb. Forældre skal nu pr. 2014 ansøge om navngivningen digitalt på borger.dk: Klik her
Hvis I ikke kan ansøge digitalt, findes en papirversion af blanketten:Klik her.

Hvad skal barnet hedde?

Navnet skal være godkendt af Kirkeministeriet. Listen findes på Ankestyrelses hjemmeside: liste over alle godkendte fornavne i Danmark.

Navneændringer

Alle ansøgninger om navneændringer skal ske digitalt med de nye selvbetjeningsløsninger på borger.dk med brug af NEMID. Kun navneændringer i forbindelse med vielse er gratis i tre måneder efter vielsen. For alle andre navneændringer koster sagsbehandlingen et gebyr
Navneændring på bryllupsdagen: Klik her.
Hvis I ikke kan ansøge om navneændring på bryllupsdagen digitalt, kan blanketten udskrives her og afleveres på /sendes til kirkekontoret: Klik her.
Alle andre navneændringer: Klik her.

Vielse

Ønsker I at blive viet, skal I henvende jer til sognepræst Signe Riis Paludan. For at blive kirkelig viet, skal mindst en af parterne være medlem af folkekirken. Forud for vielsen skal man have udstedt en prøvelsesattest fra en af parternes bopælskommune; prøvelsesattesten gælder i fire måneder. Der skal oplyses navn og adresse på to vidner, som skal være myndige og tilstede under vielsen.
Det er muligt at blive gift i Revninge eller Rynkeby Kirke, hvis man bor eller har tilknytning til sognene (hvis man f.eks. er døbt, tidligere har boet her, etc.)
Klik her for linket til borger.dk for udfyldelse af ægteskabserklæring.
Her kan I også finde guiden til udfyldelse af erklæringen. Jeres erklæring bliver sendt elektronisk til kommunen, der laver ”prøvelsesattesten”. Dvs. at de undersøger, om I allerede er gift, er over 18, under værgemål eller andet, der kan gøre et giftemål ugyldigt. Når de har gjort dette, sender de en ”prøvelsesattest” til jeres postadresse.
I skal så aflevere den originale prøvelsesattest til vielsesmyndigheden, som her er sognepræst Signe Riis Paludan.
Forud for vielsen er der en samtale med præsten. Til samtalen skal I medbringe attesten og navne + adresser på to bryllupsvidner.

Velsignelse

Når et ægteskab er indgået for den borgerlige myndighed, kan man senere få en kirkelig velsignelse af ægteskabet. Der er et ritual for denne kirkelige handling i lighed med vielsesritualet. Henvend jer til sognepræsten.

Dødsfald

Dødsfald skal anmeldes i det sogn, hvor afdøde har bopæl. Dødsfald kan nu anmeldes digitalt. Anmeldelsen foretages normalt af bedemanden. Anmeldelsen skal vedlægges lægens dødsattest. Ønsker I en kirkelig bisættelse eller begravelse, skal I henvende jer til sognepræst Signe Riis Paludan og aftale tid, sted og tidspunkt for samtale.

Pasning af gravsted

Henvendelser vedr. kirkegårdene og aftaler om pasning af gravsted aftales med graver Anne Jensen. Der er lavet følgende vedtægterne for kirkegårdene, som du kan se her. 

Indmeldelse

Er du døbt ved en kristen dåb, enten her i landet eller i udlandet, kan du optages som medlem i Folkekirken. Er du ikke døbt, sker optagelsen ved dåb. I begge tilfælde kontaktes sognepræst Signe Riis Paludan.

Udmeldelse af folkekirken

Man kan til hver en tid melde sig ud af folkekirken. Man melder sig ud ved at sende eller aflevere et underskrevet brev med ønsket til sognepræst Signe Riis Paludan. En udmeldelse indebærer, at man ikke længere har krav på at få foretaget kirkelige handlinger som fx vielser i kirken eller medvirken af en præst ved en begravelse/bisættelse fra et kapel. Det anbefales derfor, at man underretter sine pårørende om udmeldelsen.

Samtale med præsten

Der kan være mange forskellige grunde til at ville snakke med en præst. Ønsker du en samtale, skal du blot kontakte sognepræst Signe Riis Paludan, for en aftale.

Hjemmealtergang

Ønsker du/I at gå til alters hjemme, skal I blot kontakte præsten, som meget gerne kommer.