Indsættelse

Nye ansigter på prædikestolen

Inger Solveig Nissen (præst) 

Som opvokset på Østfyn, nærmere bestemt i Flødstrup, føles det næsten som at vende hjem at skulle indlede min præstegerning i Rynkeby-Revninge og Rønninge.

Jeg er født i 1972 og oprindelig uddannet cand. mag. i fransk og religion, men jeg har arbejdet som kordegn siden 2000, de sidste næsten ti år ved Thomas Kingos kirke i Odense. Nu ser jeg frem til at virke som præst, med alle de arbejdsopgaver der følger med, og alle de mange møder med mennesker, som det indebærer.

Jeg blev i sommer cand. theol. på et speciale om Grundtvig og det levende ord i gudstjenesten. Skal jeg beskrive min teologiske profil, kunne netop de tre ord være nøgleord: Grundtvig er en meget stor inspirationskilde, ikke mindst hans menneskesyn og hans forståelse af poesien som et medium for den sandhed, som ikke kan udtrykkes i paragraffer og dogmatiske læresætninger.  Det levende ord - som er afgørende for kirkens liv og vækst. Ikke mindst i gudstjenesten kan og skal ordet lyde levende og dermed nå hjerterne. Den danske gudstjenestetradition, med salmesangen som et bærende led, er stærk og holdbar, og skal vi forny den, må det ske med det for øje, at menigheden fortsat skal have stemme og her finde næring til livet med hinanden i tro, håb og kærlighed. Det skal jeg som præst og forkynder naturligvis tage min del af ansvaret for, i samarbejde med menigheden, både i og uden for kirkens rum.

Jeg er gift med Johannes Nissen, som er præst på Nordfyn og sammen har vi har fire børn i alderen 11 til 16 år.

Jeg glæder mig til at møde jer, til gudstjenester og kirkelige handlinger og til samtaler, fælles arrangementer og alt det ind imellem. 

Inger Solveig indsættes i embedet ved højmessen søndag den 1. marts kl. 11.00 i Revninge Kirke

 

Kristian Mejrup (præst)

Fredag den 29. november blev cand. theol. og kirkehistoriker Kristian Mejrup ordineret til præst i folkekirken. Den 1. december 2019 blev han indsat som vikar for Arendse Wulff-Jørgensen ved gudstjenesten i Rønninge kirke.Præsteindsættelsen fandt sted to dage efter, at Kristian Mejrup i Odense Domkirke var blevet ordineret som præst i folkekirken. 

Kristian Mejrup bor i Bellinge sammen med hustruen Louise og deres tre drenge, niårige Karl Anton, seksårige Villy og Ivan på to år.

Jeg blev uddannet cand. theol. fra Københavns Universitet i 2010. Siden 2013 har jeg arbejdet som kirkehistoriker med fokus på fromhedsbevægelser i 1700-tallet - »vær i verden, ikke af verden« - og med forholdet mellem religion og sekularisering også i 1700-tallet, fortæller Kristian Mejrup. 

I foråret 2019 begyndte Kristian Mejrup på Pastoralseminariet i København og glæder sig nu til at skulle være præst i folkekirken

Jeg lægger vægt på at mødes med folk i øjenhøjde og have en åben tilgang til alle slags livsfortællinger. Min seneste erfaring som sognepræst er fra foråret 2019, hvor jeg var i praktik i Nørre Lyndelse. 

Her stod jeg for søndagshøjmesserne og plejehjemsgudstjeneste og for konfirmationsundervisningen, og jeg holdt vielsestale, flere foredrag og var med på sognetur til Ribe. Og nu glæder jeg mig til at møde menigheden i Rønninge, Rynkeby og Revninge.

Inger Solveig Nissen (præst)

 

Kristian Mejrup (præst)