Sognepræsterne

Kirken og sognet

Pr. 1. januar 2018 havde Revninge sogn 676 indbyggere. Heraf var 575 medlemmer af folkekirken. Rynkeby sogn havde 1153 indbyggere og heraf var 1036 medlemmer af folkekirken. I alt altså 1829 indbyggere og heraf 1611 folkekirkemedlemmer i sognene tilsammen. 

Antallet af indbyggere er forbavsende stabilt igennem tiderne. I bogen Danske Landmænd og deres Indsats fra 1946 opgøres Revninge sogn til at omfatte et areal på ca. 1200 ha og med et befolkningsantal på ca. 570 indbyggere. Rynkeby sogn opgøres til ca. 1765 ha og med et befolkningsantal på ca. 1180 indbyggere. Sognene er historisk gjort af mange mindre samfund og byer som findes i stednavne såsom Munkehætten, Gammelmose, Urup, Tvinde, Hundslev Nymark, Skovhuse, Brabæk, Grydstrup, Hovhasehuse, Flaskemålshuse, Stokholm og Hestehavehuse. Og så har hvert sogn sin egen hovedgård - Lundsgaard i Revninge og Skovsbo i Rynkeby.

I dag findes i sognene 3 skoler: Nymarksskolen, Rynkeby Friskole og Kertemindeegnens Friskole og 4 postnumre: Kerteminde, Rynkeby, Langeskov og Ullerslev. Der er eet plejehjem, en købmand og to børnehaver og vuggestuer. Der er ca. 10 dagplejere og en smedie. Der er to sportspladser og bygader og temmelig mange virksomheder, når man først begynder at tælle efter.

Og så er der alle foreningerne hvoraf jeg blot vil nævne nogle få: Revninge Sogneforening, Rynkeby Lokalråd, Team Nymarken, Revninge Skytteforening, KR70, KRG, de lokalhistoriske foreninger, Rynkeby Forsamlingshus, Håndboldklubben og Badmintonklubben.

Fællesnævneren for alle tallene og navnene og foreninger, som her er nævnt – det er stedet og egnen heromkring. Dét vi på gammelt dansk kalder for sognet. Sognet er en ældgammel måde at markere et fællesskab på. Ordet sogn kommer af gammelt dansk og betyder et søgsmål. Altså det sted som et bestemt områdes befolkning søger til, når de skal samles. 

I Rynkeby og Revninge sogne på i alt 3000 ha leves et liv fra fødsel til død. Indimellem har vi brug for dagplejeren, købmanden, skolen, sportsforeningen, harmonikaen og bridgeklubben. Vi har brug for at indgå i forskellige fællesskaber. Ordet kirke kommer af det græske ekklesia, og det betyder en forsamling. Kirken er altså også en forsamling her i sognene. En altovervejende del af indbyggerne her er medlemmer af denne forsamling. Og så er de måske også medlemmer af boldklubben og skolebestyrelsen. Eller yogaholdet i sognegården i Revninge og lokalrådet i Rynkeby. At deltage i én forsamling ét sted udelukker ikke at man også deltager i en anden senere samme dag. Sådan er vi mennesker heldigvis skruet sammen. Det kan godt lade sig gøre. 

For det vil jeg takke, mens jeg tænker på foråret, som skal komme.

Andreas la Cour, sognepræst

Foråret er på vej

I skrivende stund blæser og rusker det udenfor. Det er januar. Det er koldt. Der er mørkt. Men når kirkebladet udkommer, så burde vi være gået lysere tider i møde, og måske er vi så heldige, at små vintergækker og erantisser er vokset frem af jorden.

Foråret er den tid, hvor livet igen begynder at spire. Når træerne mister sin nøgenhed og fyldes med grønne blade. Når blomsterne springer ud, og vi gribes af trang til at sætte os på terrassen og nyde de første varme solskinstimer. Det, som har været dødt hele vinteren, bliver fuld af liv. Landskabet stråler med liv og smukke farver. 

Foråret er med andre ord den tid, hvor livet genopstår.

»Påskeblomst! Hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave uden duft og pragt og skær! Hvem er du velkommen gave«. Sådan vil vi helt sikkert synge i kirkerne i den kommende tid. Men påskeblomsten er ikke den eneste gave foråret bringer til os. Foråret er fyldt med gaver - smukke blomster - lyse og lange dage. Vi glæder os og vi trænger til det. Med nyt liv kommer der ny energi. Foråret skaber liv - en ny begyndelse.

Jeg glæder mig til igen dette forår at være en del af kirkelivet i Rynkeby og Revninge sogne. Jeg glæder mig til de mange gudstjenester, vi skal fejre sammen - påsken og alle de andre søndage og helligdage!  

På glædeligt gensyn!

Arendse Wulff-Jørgensen, sognepræst