Sognepræsterne

At samle ind...

I Rynkeby og Revninge kirker samles der ind et par gange om året ved højtiderne. I menighedsrådet har vi pt. besluttet, at den beskedne kollekt, som vi samler ind her i sognene tilbagevendende skal gå til det samme formål - nemlig foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem. Det er en non-profit forening, som arbejder for at sikre gode levevilkår for udsatte og sårbare børn, unge og familier. Foreningen består af 19 selvejende institutioner, som udøver pædagogisk og støttende arbejde for sårbare og udsatte børn, unge og familier. Bl.a. gennem frivilligdrevne tilbud gives der rammer for, at ensomme og sårbare børn og unge kan tale om det som er svært, og indgå i meningsfulde fællesskaber. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden her til at sige tak for den støtte, som ydes i kirkebøsserne i Rynkeby og Revninge og samtidig gøre opmærksom på, at kirkerne på dette punkt omsider er kommet ind i den digitale tidsalder, så der nu er mulighed for at støtte via mobilepay på nummeret box67386. 

Når dette blad udkommer, er det julen, som nærmer sig. Måske særligt i denne tid er der brug for støtte til udsatte familier og børn. At støtte en forening som Jysk børneforsorg/Fredehjem eller Folkekirkens Landsindsamling d. 8. marts i det nye år skal selvfølgelig ikke skygge for det behov, som findes lige foran vores næser og indenfor sognene. 

Lignelsen om den barmhjertige samaritaner er en af de fortællinger, som ofte kommer os i hu, når vi taler om, hvad det vil sige at se og handle til tjeneste for hinanden. Længere inde i bladet bringes min prædiken over lignelsen tilbage i september.

Så tak endnu engang for enhver gave, som skænkes og med ønsket om en glædelig jul og et velsignet nytår!

Andreas la Cour, sognepræst