Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

VI ER OGSÅ KIRKE FOR HØREHÆMMEDE

Mange går i kirke for at høre hvad præsten prædiker, men dette er langt fra en selvfølge.

Vi arbejder stærk på at skabe opmærksomhed omkring hørehæmmedes muligheder for at følge en gudstjeneste.

Kirken skal være et sted man altid kan komme, også selvom man har problemer med hørelsen, og stadig få et fuldt udbytte.

MAGASINET: HØR GODT

HØR GODT

Kirke - også for hørehæmmede
Som den første almindelige sognekirke i Danmark indførte Revninge kirke i 2008 fast tolkning for hørehæmmede. Der vil være et antal gudstjenester, hvor der vil blive tolket med TSK (Tegnstøttet Kommunikation). Disse gudstjenester er ganske almindelige gudstjenester - og de er som de plejer at være. Den eneste forskel er altså blot, at der er en tolk til stede, som med fagter (TSK) vil vise, hvad der bliver sagt.
Det er hovedsalig et tilbud til svært hørehæmmede, som har lært eller vil lære TSK som et hjælpemiddel i deres dagligdag, men alle kan have glæde af denne tolkning.
Så hold dig endelig ikke tilbage - heller ikke som "normalthørende", idet TSK er en meget smuk og visuel understøttelse af det danske sprog, som jo er vores gudstjenestesprog.

Læs mere om TSK på www.hoergodt.dk og www.seensalme.dk

Landsdelspræsterne
Hvis man har et høretab eller har svært ved at skelne de ord, der bliver talt eller på anden måde har nedsat hørelse (dvs. er hørehæmmet) skal man stadig have mulighed for at deltage i menighedslivet i og omkring kirken. Til at hjælpe med dette er der i folkekirken udpeget to landsdelspræster for hørehæmmede (en øst for Storebælt og en vest for Storebælt). Disse to præster, Peter Hansen (øst) og Søren Skov Johansen (vest) er således bestyrer af det, der i daglig tale hedder Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede.

Deres adresser er: 
  
Vest:
Søren Skov Johansen
Gamstvej 9
DK-6600 Vejen   
e-post: ssj@post6.tele.dk
hjemmeside: www.hoergodt.dk

Øst:
Peter Hansen
Sprogøvej 19, 3.th.
DK-2000 Frederiksberg 
e-post: peha@km.dk
hjemmeside: www.hhoest.dk 

Kontaktpræster
Under Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede er der desuden organiseret ca 60 præster på lokalt plan. Disse fungerer som regionale kontaktpræster for hørehæmmede. Deres arbejde består hovedsagelig i en rådgivningsfunktion omkring brug af høreapparater og teleslynger. Revninge kirkes sognepræst er sådan en kontaktpræst. Kontaktpræsten ved også noget om de personlige problemer et høretab kan give af isolerethed og ensomhed. Både menighedsråd, præster og enkeltpersoner kan kontakte sådan en præst, hvis man har et problem, hvad enten det er i forbindelse med at høre, hvad der bliver sagt i kirken - eller det er med installation af teleslyngeanlæg, eller hvis man blot ønsker personlig rådgivning. Se kontaktpræsterne - klik her

Og ikke mindst
www.hoergodt.dk kan du finde en oversigt over steder, hvor der bliver afholdt gudstjenester med særligt hørehensyn.

Har du p.g.a. høretab vanskeligt ved at følge med i, hvad der bliver sagt ved en almindelig gudstjeneste, så er disse gudstjenester lige noget for dig.

De er nøjagtig som dem, du er vant til at komme til. Den eneste forskel er, at man her samtidig tager særligt hensyn til hørehæmmede. Dvs. at hele gudstjenesten er tekstet på storskærm, teleslyngeanlægget fungerer, og man kan erhverve den holdte prædiken på tryk.

Da disse gudstjenester bliver søgt af ikke alene de lokale beboere til kirken - men også af folk længere væk fra, så er der altid samvær bagefter, hvor der bliver serveret frokost eller kaffe. Prøv det engang, når gudstjensten med særligt hørehensyn besøger en kirke tæt ved dig. 

 

TEGNBIBEL ONLINE