Såen gik det til, da Farfar var ung...

Såen gik det til, da Farfar var ung...

Aksel Hundslev holder foredrag og viser billeder.
Onsdag den 3. november kl. 19.30 i Konfirmandstuen ved Rynkeby præstegård

Gråvejr blev til solskin, da Kirsten Berthel ringede og inviterede mig til Rynkeby for at fortælle om mine bøger og dermed historier om mine oplevelser på egnen i gamle dage - i dette tilfælde mest 1940’erne. Dengang bedsteforældrene - og oldeforældrene! - var unge.

Jeg har - før Coronaen satte en stopper - været mange steder og fortalt om det landsbyliv og det landbrug, jeg oplevede »dengang«. Nu i »efter-mundbinds-tiden« er foredrags-invitationerne ved at dukke op igen. Den til Rynkeby er noget særligt, for det var her omkring, at det, jeg fortæller om, foregik.

Det er spændende at få lejlighed til at fortælle om oplevelserne og om folk og fæ på den egn, hvor det hele forgik. Når jeg nævner dyrlæge Voss, købmand Dyred, søstrene Jeppesen på Centralen, »de kolde jomfruer« ved fryseriet, Rasmus Sadelmager, Fru Holms mand, Karl Husflid, Karl Snedker, Karl Hjørnemand og mange andre, så véd de fleste tilhørere, hvem de var. Jo, jeg glæder mig til at komme. Jeg er født i 1937 og opvokset i Hundslev; så livet dér er et naturligt udgangspunkt for mine fortællinger om landsbylivet dengang og om den nærmest eksplosive udvikling i årtierne efter.

Hundslev landsby, jo jo; men Rynkeby var vores nærmeste »handelsby«. Dér kom vi meget. Ikke blot fordi min mor var vokset op her, hvor min morfar var førstelærer i kommuneskolen og degn ved Rynkeby Kirke fra 1912 til 1946. Vi kendte rynkebyerne og alle de forretninger og små og mellemstore virksomheder, som fandtes i den aktive stationsby.

I dag er aktiviteten anderledes. Men den er der. Vi skal styrke den og udvikle den, for landsbylivet er fremtid ikke bare en fortid, som jeg står og fortæller om! De gamle dage er nemlig ikke »de go’e«, gamle dage. Dengang var der ulidelige, små kår for mange; og standsforskellene havde gyldne tider.

Mens vi mindes tiden, som var, skal vi derfor glædes over, fastholde og udbygge vort velfærdssamfund. Derfor bliver mit ærinde i Rynkeby ikke at forherlige fortiden.

For tiden nu - lige nu! - er den bedste nogensinde.
Alle er meget velkomne!

Rynkeby-Revninge menighedsråd