Info

Covid-19 retningslinjer

I Rynkeby og Revninge Kirker er der truffet følgende forholdsregler i lyset af de aktuelle COVID-19-retningslinjer (12.10.2020):

• I begge kirker er hver anden bænk spærret af. Dertil er der anvist pladsbegrænsning på bænkene. Der kan afviges fra pladsbegrænsningen såfremt man er i samme husstand og/eller omgås ofte.

• Revninge Kirke kan maksimalt rumme mellem 30 og 50 personer, alt efter om der synges.

• Rynkeby Kirke kan maksimalt rumme mellem 40 og 60 personer, alt efter om der synges.

• Ved tjenester som hovedsageligt har privat karakter (vielser og begravelser/bisættelser) kan deltagerantallet justeres efter aktuel og særskilt vurdering i den enkelte situation.